Garanti Şartları

 1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 (beş) yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.Bu süre mala, ilişkin arızanın servis istasyonuna, istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentası,temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı – üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme be işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

  Tüketiciye teslim edildiği tarihinden itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın 2 den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisindeki farklı arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

  Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

  Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde; satıcısı, bayii acentası,temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

 1. Yanlış tesisat veya yetkili servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar,
 2. Basınç kontrolsüz tesisatlarda oluşabilecek sorunlar, (Hidrafor veya su basınç regülatörü kullanılmayan tesisatlar.)
 3. Filtreli ara musluk kullanılmadığı takdirde kum, çamur, keten vb. inşaat artıklarının sebep olabileceği arızalar,
 4. Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar,
 5. Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar,
 6. Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar,
 7. Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar,
 8. Asit veya aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar,
 9. Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olabileceği arızalar,
 10. Donmadan dolayı çatlayan gövde vb. parçalar,
 • İdeal Tesisat Basınç Aralığı : 3 – 4 Bar